Euroscepsis
Het woord euroscepsis wordt vaak gebruikt voor elke vorm van kritiek die burgers en politici hebben op het Europese project, maar er is onenigheid over wat ‘euroscepsis’ nu eigenlijk precies betekent. Sommige wetenschappers maken onderscheid tussen twee vormen van euroscepsis:

  •  sterke euroscepsis is tegen Europese samenwerking in het algemeen.
  •  gematigde euroscepsis is voor Europese samenwerking, maar heeft zorgen over
    de koers van de Europese Unie.

Op de website van Europa NU, een initiatief van het Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden. Daar vind je ook informatie over de, in de afgelopen jaren veranderende, houding van de Nederlander t.o.v. de Europese Unie.

Website – Burgerforum-eu.nl
Een aantal prominente Nederlanders heeft het Burgerforum EU opgericht met als doel een referendum over verdere afdracht van bevoegdheden van het Nederlandse parlement aan de EU op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Dat laatste is gelukt maar het referendum is er niet gekomen.

Artikel – TTIP: het vrijhandelsverdrag met de Verenigde Staten
Een van de belangrijkste discussieonderwerpen in de EU is het op handen zijnde vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten (TTIP). In de Correspondent wordt er regelmatig over geschreven. Hierbij het artikel Wie wint de slag om het vrijhandelsverdrag: het grootkapitaal of de burger?

Artikel – ‘Debatteer over EU-beleid, niet over ‘Europa”
In Nederland gaat het debat alleen nog maar over ‘voor’ of ’tegen’ Europa. Wat een intellectuele armoede, zegt Edward Kok in de Volkskrant.
Er tekent zich een bescheiden kentering in de Nederlandse politiek af: het heeft er veel van weg dat Europa niet langer wordt gebruikt (beter: misbruikt) om naar te verwijzen als er impopulaire besluiten moeten worden verdedigd. De positieve kanten van Europese samenwerking krijgen weer meer aandacht.