Het laatste nieuws

10/10
De Europese Green Deal: de Europese economie en samenleving moeten veranderen om de klimaatambities te halenDe Europese Commissie heeft een pakket maatregelen vastgesteld om het EU-beleid inzake klimaat, energie, landgebruik, vervoer en belastingen zo af te stemmen dat de netto broeikasgassemissies tegen 2030 ten opzichte van het niveau van 1990 met minstens 55 % kunnen worden verlaagd. Het is van cruciaal belang dat deze emissiereductie de komende tien jaar wordt gehaald zodat Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld kan worden en de Europese Green Deal werkelijkheid wordt. Met deze voorstellen presenteert de Commissie de wetgevingsinstrumenten om de doelen van de Europese klimaatwet te verwezenlijken.

Deel dit bericht