Inspirerend lesgeven over Europa

Europa en de Europese Unie saai en taai? Nee hoor, niet met de aansprekende lesstof die in de afgelopen jaren werd ontwikkeld door diverse Europese instellingen. Met quizzen, filmpjes, powerpoints en strips wordt de theorie een stuk leuker en krijgen uw leerlingen spelenderwijs meer te horen over de EU. Op deze site vindt u diverse links naar lesmateriaal en inspirerende media, geschikt voor basisonderwijs, onder- en bovenbouw. Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op!

Gastles EU Back to School

Het programma EU Back to School geeft ambtenaren van alle ministeries en Europese instellingen de gelegenheid gastlessen over Europa te geven. En om met jongeren in gesprek te gaan over het werk dat zij doen. Wil je als school een EU Back to School gastles laten verzorgen door 1 van de gastdocenten? Vul dan het aanmeldingsformulier in.

In de lessen staat uitwisseling van ervaringen, meningen en ideeën over Europese onderwerpen centraal. In tegenstelling tot een standaardles over de instanties van de Europese Unie, is EU Back to School bedoeld om de leerlingen bewust te maken van de Europese Unie door in te gaan op actuele thema’s. De scholieren en studenten worden uitgenodigd actief deel te nemen en met elkaar én de gastdocent in debat te gaan.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontwikkelt en coördineert dit programma in Nederland. Het ministerie stimuleert ook haar eigen medewerkers om gastlessen te verzorgen op een basisschool, middelbare school, hogeschool of universiteit. EU Back to School begon in 2007 als een initiatief van Duitsland tijdens hun halfjaarlijkse EU-Voorzitterschap. Het idee werd ondersteund door de Europese Commissie.

De interactieve lesmethode die Buitenlandse Zaken gebruikt voor het programma EU Back to School is gemaakt door en voor jongeren. In de gastles worden de scholieren en studenten aangemoedigd om met elkaar en de gastdocent in debat te gaan over Europese onderwerpen. Zowel de gastdocent als de scholieren en studenten delen hun mening over en ervaringen met Europa en gaan hierover in gesprek. De lesmethode is flexibel inzetbaar voor alle niveaus, scholen en Europese onderwerpen.