Europa en jij

10/10

Wonen, leren en werken in de EU

Als Nederlander mag je vrij wonen en werken in de landen van de Europese Unie (EU), de Europees Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. In deze landen geldt het recht van vrij verkeer. Dat betekent dat je als Nederlander in deze landen mag wonen, werken, of studeren. Je moet dan op dezelfde manier worden behandeld als de burgers van dat land.

Toch komen er veel vragen op je af op het moment dat je daadwerkelijk in een ander EU-land wilt gaan wonen, studeren, werken of ondernemen. Met welke partijen krijg je te maken? Wat zijn de regels in het nieuwe land? Hoe zit het met financieringen voor ondernemers? Hoe zit het met mijn stufi? Maak hieronder een keuze voor meer informatie: