Je rechten in de EU

Woon je in de Europese Unie, dan ben je automatisch EU-burger. Hiermee heb je een aantal rechten:
• actief en passief kiesrecht voor het Europees Parlement
• vrij reizen en verblijven in de EU
• diplomatieke en consulaire bescherming buiten de EU van Europese ambassades
• toegang (onder voorwaarden) tot documenten van de Europese Raad, Europese Commissie en het Europees Parlement
• verbod op discriminatie van EU-burgers op nationaliteit, godsdienst of overtuiging, geslacht, ras, leeftijd, seksuele geaardheid of handicap.
Meer rechten en informatie over je rechten als EU-burger vind je op deze website.

Het Europees Handvest

Alle grondrechten (mensenrechten) die in de Europese Unie gelden, zijn opgenomen in het Handvest van de grondrechten. Op de website Europa Nu vind je hier meer informatie over.