Het Brexit akkoord: Deal or No Deal? | Actualiteitencollege met politicoloog Anna van der Vleuten en rechtssocioloog Kees Groenendijk

Donderdag 22 november 2018 | 12.30 – 13.15 uur | Collegezalencomplex, Radboud Universiteit, Mercatorpad 1

Kun je straks na de Brexit nog wel studeren, reizen of wonen in het Verenigd Koninkrijk? En kunnen de Britten andersom dit ook nog in de Europese Unie? Nu er na lang onderhandelen een concept Brexit akkoord ligt, worden deze vragen steeds reëler. Zijn de gevolgen van een Brexit al te overzien? Voor het zover is moet dit conceptakkoord langs Europese bestuurders, maar vooral ook langs het Britse parlement. Daar is de strijd nog niet gestreden. Kom luisteren naar de tekst en uitleg van politicoloog Anna van der Vleuten en rechtssocioloog Kees Groenendijk over de gevolgen van een mogelijk Brexit akkoord.

Conceptakkoord
Vorige week presenteerden Britse en Europese onderhandelaars een conceptakkoord voor de Brexit. Volgens EU-onderhandelaar Michel Barnier is het een goed afgewogen akkoord. Het biedt uitkomsten voor hete hangijzers als de Noord-Ierse grenskwestie en de toegang tot de interne markt, en het houdt ruimte voor een handelsakkoord met de Europese Unie. Premier Theresa May sprak zelf over de best mogelijke deal, maar heeft het Verenigde Koninkrijk ook echt het beste uit de onderhandelingen weten te slepen?

Macht blijft bij Brussel
Een bezwaar tegen het conceptakkoord is dat de macht (voorlopig) bij Brussel blijft. De drie miljoen EU-burgers die in het Verenigd Koninkrijk wonen houden recht op werk, onderwijs, pensioen en uitkeringen. Eerdere financiële verplichtingen blijven deels bestaan, en Britten blijven ‘terdege’ rekening houden met uitspraken van het Europese Hof van Justitie. Komt het Verenigd Koninkrijk wel los van de Europese Unie?

Winnaar of verliezer
De conceptdeal wordt verguisd binnen de Britse politiek. Kabinetsleden stapten op, de oppositie slijpt haar messen en de publieke opinie is vernietigend. Hardliners binnen de Conservatieve partij sturen zelfs aan op het ontslag van May. Er lijkt geen meerderheid te zijn in Lagerhuis voor dit akkoord. Wat gebeurt er als het niet wordt aangenomen? Zet dit de verhoudingen in bijvoorbeeld Noord-Ierland niet nog meer op scherp? Hebben de Britten wel een keus?

EU versus VK
Politicoloog Anna van der Vleuten vertelt over het conceptakkoord voor de Brexit en wat de gevolgen er van zijn. Wat betekent dit akkoord en mogelijke andere scenario’s voor Noord-Ierland en Schotland. Wordt het Verenigd Koninkrijk met dit akkoord een soort vazal van de EU? Wat zijn de gevolgen van een Brits of Europees “Nee” tegen de deal?

Emeritus hoogleraar sociologie en migratierecht Kees Groenendijk vertelt wat de gevolgen zijn voor de 3,8 miljoen Europeanen die in het verenigd Koninkrijk wonen en de miljoenen Britten die in Europa wonen. Is (arbeids)migratie in de toekomst nog wel mogelijk?

Parlementair historicus en onze vaste huiscolumnist Peter van der Heiden trapt af met een column.  Politicoloog en ethicus Tjidde Tempels is de gespreksleider

Deelname is gratis. Inschrijven is niet nodig.

Over de sprekers
Anna van der Vleuten is hoogleraar Contesting Europeanization aan de Radboud Universiteit. Ze doet onderzoek naar Europese integratie.

Kees Groenendijk is emeritus hoogleraar sociologie en migratierecht. Hij doet onderzoek naar wetgeving rond migratie en de legale status van migranten in Nederland en Europa. Zijn laatste publicaties gingen over arbeidsmigratie, de status van lang gevestigde migranten en de effecten van nieuwe Europese wetgeving op migratie.

Peter van der Heiden is politicoloog en parlementair historicus. Hij geeft als freelance journalist  politieke analyses bij het nieuws.

Tjidde Tempels is politicoloog en ethicus. Hij is programmamaker bij Radboud Reflects.

www.ru.nl/rr/brexitakkoord

Facebook

Dit is een programma van Radboud Reflects en VOX.

 

Europe for Citizens : subsidie voor Europees herdenken, democratische betrokkenheid en burgerparticipatie

Het subsidieprogramma Europe for Citizens ondersteunt projecten die burgers meer inzicht geven in EU-beleidsprocessen en projecten die bijdragen aan een grotere betrokkenheid en vrijwilligerswerk op EU-niveau. Het budget in de periode 2014 – 2020 bedraagt €185 miljoen voor alle lidstaten.

Deelname staat open voor gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties.

Prioriteiten 2019

Het programma bestaat uit twee onderdelen (‘strands’). De eerste strand is ‘Europees herdenken’, en heeft betrekking op projecten ter herdenking en reflectie van bepalende gebeurtenissen. Komend jaar krijgen de volgende momenten extra aandacht: de eerste EP-verkiezingen (1979), de val van de Muur en democratische revoluties (1989) en de EU-uitbreidingronde van 2004. De tweede strand gaat over democratische betrokkenheid en burgerparticipatie. Het ondersteunt projecten ter bevordering van burgerparticipatie op belangrijke EU-beleidsterreinen. In 2019 wordt de focus gelegd op debat over de toekomst van Europa, solidariteit ten tijde van crisis en immigratie.

Deadlines 2019 – 2020

De deadlines voor het indienen van een aanvraag zijn bekend. De eerste deadlines zijn 1 februari 2019 voor Herdenking en Stedenbanden (strand 1 en 2) en 1 maart 2019 voor Netwerk van Steden (strand 2). Meer details leest u hier.

Voorlichtingsbijeenkomst 20 november

Het ‘Europe for Citizens Point’ (ECP) van DutchCulture geeft in samenwerking met Europe Direct Groningen een voorlichtingsbijeenkomst over het Europe for Citizens-programma. De bijeenkomst vindt plaats in Groningen op 20 november van 14:00 tot 16:00. Aanmelden kan hier.

Workshop ‘Hoe schrijf ik een Europe for Citizens-aanvraag’

Met het oog op de nieuwe deadlines in 2019 – 2020 organiseert het ECP op 10 januari voor subsidieaanvragers een workshop met betrekking tot de technische kant van de procedure. Contact en meer informatie

Nijmeegse basisscholen debatteren over een duurzaam Europa en jij!

Vrijdag 9 november heeft Burgemeester Hubert Bruls de prijs uitgereikt aan de winnaar van de tweede editie van het scholendebat-toernooi ‘Nijmegen Debatteert’.

In de raadzaal van het stadhuis debatteerden leerlingen van basisscholen over stellingen als:
De Europese Unie heeft een kinderparlement nodig’ en ‘Ouders mogen hun kind alleen lopend of met de fiets naar school brengen’ en ‘Als je geeft om het milieu douche je niet meer dan 3 minuten per dag.’
Aan het eind van de middag werden de leerlingen van De Sterredans als winnaar gekozen.  Bassischool De Sterredans won ook in 2017 Nijmegen debatteert!.

Zes Nijmeegse scholen hadden zich ingeschreven voor het debattoernooi. De Sterredans  de Klokkenberg, de Buut, Michiel de Ruyter , de Verwondering  en de Muze vaardigden in totaal 8 teams van 5 leerlingen af (groep 6-8), plus per school een jurylid. Pas op het toernooi hoorden ze, of ze vóór of juist tégen de stelling debatteerden.  Leerlingen van het Stedelijk Gymnasium en de Pabo in Nijmegen, verzorgden de jurering.

Organisatie
Europe Direct Nijmegen en European Green Capital organiseerden
Nijmegen debatteert!, het debattoernooi voor basisscholen, inclusief een pakket waarmee de scholen zich vooraf inhoudelijk konden voorbereiden én konden oefenen met debatteren. Dit deden ze in samenwerking met Conny Ettema van DebatterenKunJeLeren.

Foto: Ellen van de Waterbeemd

 

 

Wat doet de Europese Unie?

‘Wat doet de Europese Unie eigenlijk? ‘
De komende periode zullen we je met korte stukjes tekst meer vertellen over wat de Unie doet om het leven van de mensen in Europa en daarbuiten te verbeteren. Vandaag gaan we in op SPORT

 

‘De EU bevordert de gezondheidsvoordelen en positieve waarden die met sport in verband worden gebracht, steunt de samenwerking tussen beleidsmakers en de dialoog met sportorganisaties, en pakt problemen aan zoals doping, wedstrijdvervalsing en geweld.’

Sport en beweging vormen een integraal onderdeel van het leven van miljoenen Europeanen. Naast het bevorderen van een betere gezondheid en meer welzijn kan sport helpen bij het aanpakken van problemen zoals racisme, sociale exclusie en genderongelijkheid. Sport biedt ook aanzienlijke economische voordelen en is een belangrijk instrument in de externe betrekkingen van de EU. Het EU-sportbeleid wordt nu hoofdzakelijk uitgevoerd via het Erasmus+-programma.

Wat doet de EU?
De EU richt zich op sport als een middel om haar burgers gezond te houden, gemeenschappen te creëren, de sociale inclusie te versterken en gelijke kansen te bevorderen.
Erasmus+ verstrekt aanvullende financiering aan initiatieven die innovatieve ideeën en praktijken ontwikkelen, delen en uitvoeren om de amateursport te bevorderen. „Erasmus+ sport” is opgericht om de Europese dimensie van sport te ontwikkelen door de samenwerking tussen sportorganisaties, openbare instanties en andere partijen te stimuleren.
Sport kan een brug slaan tussen sociale klassen, mensen mondiger maken en kansen geven om leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen. EU-lidstaten die een financiering wensen van het Europees Sociaal Fonds en het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, worden aangemoedigd om projecten op te nemen die sociale inclusie bevorderen via sport.
De #BeInclusive EU Sport Awards bekronen organisaties die de kracht van sport gebruiken om de sociale inclusie van achtergestelde groepen te vergroten.
De Europese Week van de sport spoort Europeanen aan om actief te zijn in hun dagelijks leven.
De Europese Commissie moedigt sportorganisaties aan om deugdelijk bestuur in te voeren.
De Europese Commissie integreert sport geleidelijk aan in bilaterale overeenkomsten met landen buiten de EU.

De EU-lidstaten werken op sportgebied samen via een meerjarig EU-werkplan voor sport. Het meest recente werkplan (voor de periode 2017-2020) bevat de volgende drie prioriteiten: de integriteit van sport, de economische dimensie van sport, en sport en samenleving.
De Europese Commissie werkt samen met de lidstaten en belanghebbenden om de rol van sport te bevorderen en om oplossingen te vinden voor problemen waar de Europese sport mee wordt geconfronteerd.

Uit het Eurobarometeronderzoek naar sport en lichaamsbeweging is gebleken dat EU-burgers onvoldoende bewegen. Het EU-gezondheidsbeleid bevordert beweging zowel via het delen van goede praktijken tussen EU-landen en met belanghebbende partijen als via het EU-actieplatform op het gebied van voeding, lichaamsbeweging en gezondheid, dat een forum biedt voor het aanpakken van negatieve trends. De EU-richtsnoeren voor lichaamsbeweging (2008) en de aanbeveling van de Raad over de stimulering van gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging in de verschillende sectoren (2013) laten zien hoe nationaal beleid beweging kan aanmoedigen.

Meer informatie
https://ec.euro…topics/sport_nl
http://ec.europ…us-plus/node_nl

Vrijwilligers gezocht voor het WOII informatiecentrum

Het Informatiecentrum WOII in Nijmegen, dat in februari 2019 geopend zal worden, is op zoek naar meerdere vrijwillige gastheren en gastvrouwen.  Iets voor jou?

Het Informatiecentrum is een historisch, toeristisch en educatief informatiepunt. Het wil door middel van kennisoverdracht, ervaren, beleven, interactie, doorverwijzen en faciliteren belangstelling wekken voor de verschillende WO2 locaties en initiatieven in Nijmegen en de regio.

Meer informatie

Erasmus+: een verwacht budget van 3 miljard euro om in jonge Europeanen te investeren en Europese universiteiten in 2019 te helpen oprichten

Elke openbare of particuliere organisatie die actief is op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport, kan financiële steun aanvragen i.v.m. met de oproep 2019 voor  Erasmus+. Ook groepen jongeren die actief zijn op het gebied van jeugdwerk maar geen jongerenorganisatie vormen, kunnen financiële steun aanvragen. Meer informatie of voorstel indienen

De Commissie publiceerde ook de programmagids voor Erasmus+. Deze programmagids bevat nadere informatie over alle mogelijkheden voor onder meer studenten, personeelsleden, stagiairs en leerkrachten in het kader van Erasmus+ in 2019.

 

Wat doet de Europese Unie eigenlijk?

Leuk, al dat gepraat over de EU, maar wat doet de Europese Unie eigenlijk?
De komende periode zullen we je met korte stukjes tekst meer vertellen over wat de Unie doet om het leven van de mensen in Europa en daarbuiten te verbeteren. Vandaag gaan we in op het onderwerp Grenzen en Veiligheid.

De Europese Unie werkt aan de totstandkoming van een veiligheidsunie.
Zij wil Europa veiliger maken door terrorisme en zware criminaliteit te bestrijden
en door de buitengrenzen van Europa te versterken.

Wat doet de EU?
De EU biedt haar burgers een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht zonder binnengrenzen.
Met een veiligheidsunie wil ze van deze ruimte een veiligere plek maken. De EU en de lidstaten werken samen om terrorisme en gewelddadige radicalisering, zware en georganiseerde misdaad en cybercriminaliteit te bestrijden.De EU richt haar acties op het ondersteunen van de lidstaten via de volgende onderwerpen: informatie-uitwisseling, wetten, cybercriminaliteit en grenscontroles.

Informatie-uitwisseling
Informatie-uitwisseling tussen de nationale wetshandhavingsautoriteiten, douanediensten en grenswachten;
operationele samenwerking, met de steun van EU-agentschappen; opleiding, uitwisseling van beste praktijken, financiering, onderzoek en innovatie. Het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) brengt lidstaten samen om gevallen van zware en georganiseerde misdaad te onderzoeken. De Commissie zorgt er ook voor dat de verschillende informatiesystemen voor veiligheid en grens- en migratiebeheer in de EU tegen 2020 „interoperabel” zijn, d.w.z. met elkaar kunnen communiceren.

Wetten
De EU heeft haar wetten bijgewerkt en strenger gemaakt door de definitie van terroristische misdrijven te harmoniseren en het reizen voor terroristische doeleinden en de opleiding en financiering van terroristen strafbaar te maken. Met de steun van het kenniscentrum van het Europees Netwerk voor voorlichting over radicalisering voert de EU haar inspanningen op om radicalisering te voorkomen en het probleem van terugkerende buitenlandse terroristische strijders aan te pakken. Via het EU-internetforum vergemakkelijkt de Commissie de samenwerking tussen de belangrijkste internetbedrijven, wetshandhavingsinstanties en het maatschappelijk middenveld om de toegang tot illegale online-inhoud te beperken en doeltreffende alternatieve verhalen aan te bieden die weerwoord bieden aan terroristische propaganda.

Cybercriminaliteit
Om het hoofd te bieden aan de groeiende dreiging van cybercriminaliteit en cyberaanvallen heeft de Commissie, met de volledige medewerking van de lidstaten, maatregelen voorgesteld om de structuren en mogelijkheden van de EU op het gebied van cyberveiligheid, inclusief de rol van het EU-agentschap voor cyberbeveiliging (Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging), te versterken.

Grenscontroles
Dankzij het Schengenakkoord zijn de controles aan veel binnengrenzen van de EU geleidelijk afgeschaft. De migratiecrisis en het veranderende veiligheidslandschap van de afgelopen jaren hebben aangetoond dat het Schengengebied sterke buitengrenzen nodig heeft. In 2017 nam de EU nieuwe regels aan voor de buitengrenzen van het Schengengebied, op grond waarvan alle personen strenger worden gescreend aan de hand van relevante databanken om er zeker van te zijn dat ze geen bedreiging vormen voor het openbaar beleid of de interne veiligheid. Daarnaast helpen nu meer dan 1 700 officieren van het nieuwe Europees Grens- en kustwachtagentschap de nationale grenswachten van de lidstaten bij patrouilles in bijvoorbeeld Bulgarije, Griekenland, Italië en Spanje.

 

 

EU dialogen- welke onderwerpen vindt u echt belangrijk voor de Europese agenda?

Met trots kondigt Netwerk Democratie het nieuwe project Burgerdialogen over de toekomst van Europa aan. Hierin gaan zij de komende periode in dialoog met Nederlandse burgers, om erachter te komen welke onderwerpen zij echt belangrijk vinden voor de Europese agenda.

De Franse president Macron stelde recentelijk in een toespraak dat ‘Europa een uniek samenlevingsmodel is waarin democratie centraal zou moeten staan’ (Straatsburg, april 2018). Om dit model ook in deze tijden te laten slagen, moeten Europese burgers echter nauwer worden betrokken bij het vernieuwen van de Europese Unie. In navolging van Frankrijk worden er daarom de komende periode in elke EU-lidstaat dialogen gehouden over de toekomst van Europa.

Netwerk Democratie organiseert de Nederlandse edities in samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut. In oktober vinden er vijf bijeenkomsten plaats in Maastricht, Groningen, Leeuwarden, Breda en Amsterdam. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken deelnemers wat volgens hun de prioriteiten zijn voor de Europese agenda en over welke onderwerpen zij willen dat Europese leiders het eens worden tijdens de Europese top in mei 2019. Woon je in één van deze steden en wil je meepraten? Meld je dan aan via deze link!

De uitkomst van de dialogen wordt samen met input uit andere lidstaten gebruikt om de prioriteiten voor de EU voor de komende 5 tot 10 jaar te bepalen.

15 okt – Amsterdam: http://netdem.nl/nl/events/amsterdamse-eu-dialoog/  / https://www.facebook.com/events/327800438035237/

17 okt – Maastricht: http://netdem.nl/nl/events/eu-dialoog-maastricht/ / https://www.facebook.com/events/271575993462790/

23 okt – Breda: http://netdem.nl/nl/events/eu-dialoog-breda/

Human Library Nijmegen zoekt vrijwilligers

Op zaterdag 24 november organiseert Europe Direct Nijmegen samen met de de Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid voor de tweede keer Human Library Nijmegen. Daarbij hebben wij hulp nodig van vrijwilligers!

Tijdens de Human Library zijn er verschillende rollen te vervullen.
Dit zijn onder andere de rollen:
1. Promotors
2. Baliemedewerkers
3. Woordenboeken (vertalers, voor als het boek en de lezer een andere taal spreken)
4. Matchmakers (leggen de verbinding tussen het boek en de lezer, zorgen voor de veiligheid)

Om alle vrijwilligers en boeken goed voor te bereiden, vind er een bijeenkomst plaats, om iedereen te informeren over wát de Human Library precies is, over de praktische gang van zaken. Hierbij voeren we een voorbeeldgesprek, gaan dieper in op onverwachte situaties en nemen het concept nogmaals goed door. En de vrijwilligers en boeken kunnen elkaar al ontmoeten, om zo ook een vertrouwensband op te bouwen (ieder Boek heeft een persoonlijke vrijwilliger, die voor hun veiligheid waakt).

Belangrijke data voor je agenda om mee te kunnen draaien als vrijwilliger:

Woensdag 7 november van 19.45-21.30 uur in Bibliotheek De Mariënburg.
De inloop is vanaf 19.30 uur, de bibliotheek is vanaf dan ook open voor een activiteit, je kunt dus gewoon naar binnen door de hoofdingang.  We weten dat niet iedereen hierbij aanwezig kan zijn, toch houden we je graag op hoogte en zullen we iedereen na afloop de nodige informatie sturen en zaterdag 24 november Human Library Nijmegen 11.00-18.00 uur

Wil jij meewerken aan dit bijzondere project? Geef je op bij Lieteke, laalbers@obgz.nl

Wat is de Human Library
Levende boeken zijn mensen die in het dagelijks leven veel te maken hebben met vooroordelen. Denk aan mensen met eenafwijkende achtergrond of overtuiging. Human Library wil een link maken tussen mensen die vaak gebukt gaan onder vooroordelen en mensen die verder willen kijken dan hun vooroordelen. De Human Library begon in 2000 in Denemarken en vindt nu wereldwijd plaats. Met de Human Library worden bestaande denkbeelden uitgedaagd en mogelijk gebroken. Dit alles op een informele, respectvolle manier en met humor. Daarbij biedt de Human Library een platform om ervaringen en denkwijzen te delen tussen mensen die elkaar anders wellicht niet hadden ontmoet. Levende boeken’: mensen die in het dagelijks leven veel te maken hebben met vooroordelen. Zij voeren korte gesprekjes met bezoekers. Het doel is om de dialoog op te zetten tussen mensen die elkaar normaal gesproken misschien niet zouden tegenkomen. En daarmee ook vooroordelen tegen te gaan. Zo kun je een gesprek aangaan met ‘boeken’ zoals ‘transgender’, ‘moslim’ en ‘gehandicapt’. Meer weten over de Human Library? Ga naar www.humanlibrary.nl of bekijk deze video met een samenvatting van eerdere edities.