Het laatste nieuws

10/10
EESC-prijs voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen

De vermaarde EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld staat dit jaar in het teken van vrouwenemancipatie en de strijd voor gendergelijkheid. Aanmelden voor de editie 2019 kan nu. 

Meedingen naar de prijs voor het maatschappelijk middenveld 2019 van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) kan vanaf nu. Thema dit jaar is Meer vrouwen in de Europese samenleving en economie, en de prijs zal gaan naar innovatieve initiatieven en projecten die worden ingezet in de strijd voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen en gelijke behandeling op alle vlakken van het economische en maatschappelijke leven.

Alle maatschappelijke organisaties die officieel zijn geregistreerd in de Europese Unie en op lokaal, regionaal, nationaal of Europees niveau actief zijn, kunnen meedingen naar de EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld. Ook deelnemen als individu is mogelijk. Alleen initiatieven of projecten die al uitgevoerd of nog lopende zijn komen in aanmerking.

De maximaal vijf winnaars zullen samen een bedrag van € 50.000,- mogen verdelen. De deadline voor inzendingen is 6 september 2019 om 10.00 uur en de prijsuitreiking zelf zal op 12 december 2019 plaatsvinden in Brussel.

De EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld zal dit jaar worden uitgereikt aan uitmuntende projecten en initiatieven die betrekking hebben op ten minste één van de volgende thema’s:

  • bestrijden van genderstereotypen, discriminerend sociaal gedrag en vooroordelen op alle gebieden van het economische en sociale leven, of het opzetten van campagnes om deze problematiek onder de aandacht te brengen;
  • bewustzijn kweken in verband met de gevolgen van genderstereotypen in de media;
  • bevorderen van de deelname van vrouwen aan traditionele mannenberoepen, onder meer in de STEM- en de ICT-sector, en bestrijden van gendersegregatie in het onderwijs;
  • loon- en pensioenkloven tussen vrouwen en mannen dichten;
  • bevorderen van vrouwelijk ondernemerschap, gelijkheid in de besluitvorming, financiële onafhankelijkheid van vrouwen en evenwicht tussen werk en privéleven;
  • aanpakken van de specifieke problemen van kwetsbare vrouwen zoals alleenstaande moeders, vrouwen met een handicap, migrantenvrouwen, vrouwen die tot een etnische minderheid behoren en laaggeschoolde werkneemsters.

Een volledig overzicht van de criteria en het onlineaanmeldingsformulier zijn te vinden op onze website: https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/2019-eesc-civil-society-prize

 

Deel dit bericht