Het laatste nieuws

10/10
Europe for Citizens : subsidie voor Europees herdenken, democratische betrokkenheid en burgerparticipatie

Het subsidieprogramma Europe for Citizens ondersteunt projecten die burgers meer inzicht geven in EU-beleidsprocessen en projecten die bijdragen aan een grotere betrokkenheid en vrijwilligerswerk op EU-niveau. Het budget in de periode 2014 – 2020 bedraagt €185 miljoen voor alle lidstaten.

Deelname staat open voor gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties.

Prioriteiten 2019

Het programma bestaat uit twee onderdelen (‘strands’). De eerste strand is ‘Europees herdenken’, en heeft betrekking op projecten ter herdenking en reflectie van bepalende gebeurtenissen. Komend jaar krijgen de volgende momenten extra aandacht: de eerste EP-verkiezingen (1979), de val van de Muur en democratische revoluties (1989) en de EU-uitbreidingronde van 2004. De tweede strand gaat over democratische betrokkenheid en burgerparticipatie. Het ondersteunt projecten ter bevordering van burgerparticipatie op belangrijke EU-beleidsterreinen. In 2019 wordt de focus gelegd op debat over de toekomst van Europa, solidariteit ten tijde van crisis en immigratie.

Deadlines 2019 – 2020

De deadlines voor het indienen van een aanvraag zijn bekend. De eerste deadlines zijn 1 februari 2019 voor Herdenking en Stedenbanden (strand 1 en 2) en 1 maart 2019 voor Netwerk van Steden (strand 2). Meer details leest u hier.

Voorlichtingsbijeenkomst 20 november

Het ‘Europe for Citizens Point’ (ECP) van DutchCulture geeft in samenwerking met Europe Direct Groningen een voorlichtingsbijeenkomst over het Europe for Citizens-programma. De bijeenkomst vindt plaats in Groningen op 20 november van 14:00 tot 16:00. Aanmelden kan hier.

Workshop ‘Hoe schrijf ik een Europe for Citizens-aanvraag’

Met het oog op de nieuwe deadlines in 2019 – 2020 organiseert het ECP op 10 januari voor subsidieaanvragers een workshop met betrekking tot de technische kant van de procedure. Contact en meer informatie

Deel dit bericht