Het laatste nieuws

10/10
Hoe ziet Duitsland en Nederland de toekomst van de EU?

De toekomst van de Europa
De Brexit en de andere anti-Europese bewegingen drukken ons met de neus op de feiten: de EU staat niet altijd even sterk. Naast de Brexit krijgt Europa ook te maken met andere uitdagingen, zoals migratie, klimaatverandering en jeugdwerkloosheid. De meesten van ons vinden democratie en de voordelen die we uit de Europese Unie halen vanzelfsprekend, terwijl juist deze steeds meer onder druk komen te staan. Daarom willen we mensen samenbrengen om mensen bewust te maken van deze uitdagingen, maar ook om ervoor te zorgen dat je stem niet verloren gaat onder andere door te gaan stemmen bij de Europese verkiezingen.

Op 24 januari spraken ruim 100 Nederlanders en Duitsers met elkaar over de toekomst van Europa! Verschillende sprekers trapten af waarna iedereen de kans kreeg met hen in gesprek te gaan aan de hand van de volgende vragen:
‘Welk toekomstscenario voor de EU houdt u voor waarschijnlijk? Welke Europese beleidsterreinen zijn belangrijk voor de burgers? De avond werd aan elkaar gepraat door Stephanie Weltmann (Westdeutsche Allgemeine Zeitung) en Klasja van de Ridder (Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland).

Andree Haack, wethouder van Economie en structurele Ontwikkeling Duisburg
Legt de nadruk op de oorsprong van de EU: de EGKS (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal). Hij legt hierbij de link met de locatie van de avond namelijk de ThyssenKrupp. De Thyssenkrupp is de grootste staalproducent van Duitsland. Aangezien de EU is begonnen met de focus op kolen en staal past de locatie goed bij het thema van de avond, de toekomst van Europa.

Dr. Sabine Maaßen, directeur personeel en sociale zaken – ThyssenKrupp Steel AG
De belangrijkste boodschap van Dr. Maaßen:  ‘Industriële ontwikkeling gaat hand in hand met de welvaart van de maatschappij. Door middel van innovatie kan deze ontwikkeling en dus de welvaart stijgen. Het is belangrijk om het gesprek op Europees niveau te voeren in plaats van alleen op nationaal niveau. Vooral in tijden van economische ‘oorlogen’ die globaal plaatsvinden.’

Stefan Haußner van de Universiteit Duisburg – Essen gaf zijn spreektijd aan drie masterstudenten van ‘NRW School of Governance Duisburg’. Zij legden de focus op de vijf toekomstscenario’s van Juncker, de huidige voorzitter van de Europese Commissie.

  1. Op dezelfde voet doorgaan
  2. De interne markt en niets meer
  3. Wie meer wil doet meer
  4. Minder, maar efficiënter
  5. Veel meer samen doen

De studenten zijn zich bewust van het feit dat niet alles perfect gaat binnen de EU, desondanks staan ze positief tegenover  de EU en gebruiken de uitdruk ‘De Verenigde Staten van Europa’. Zij vinden dit het ultieme doel van de EU is en wensen dit ook.

Dr. Thomas R. Eimer, universitair docent politicologie
Dr. Eimer benadrukt in zijn presentatie de EU vanaf de buitenkant. Hoe ziet de wereld de EU? Hebben ze een sterke positie tegenover de Verenigde Staten of vallen ze erbij in het niet? Dr. Eimer introduceerde drie scenario’s:

  • Europa presenteert zichzelf als coöperatief en dominant tegelijkertijd (Europe first concept)
  • Europa ziet er vanaf de buitenkant zwak uit en heeft globaal niet veel te zeggen, dus moet het de ongelijkheid binnen de EU proberen op te lossen.
  • Europa zit in een middelgrote machtspositie en blijft zichzelf als belangrijk positioneren.

Een greep uit de reacties van het publiek
De mate van democratie binnen de EU moet worden aangepakt
Het Europees parlement moet sterker worden.
De scenario’s één en drie en vijf hebben de voorkeur, maar deze laatste lijkt niet erg waarschijnlijk.
Verschil van mening over de mate van investeren in bijvoorbeeld de infrastructuur door de EU.
Het lijkt alsof een goede economie belangrijker is dan de bescherming van de rechten van de mens,
Wereldvrede en mensenrechten zouden prioriteit moeten hebben. Ook zou er een sterkere buitenlandse politiek moeten worden gevoerd.

Afsluiting Jochen Pöttgen
Hoofd van de vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Bonn sloot de avond af. Hij geeft aan dat hij bij andere dialogen vaak zag dat scenario 2 de voorkeur had. De term ‘De Verenigde Staten van Europa’ is een typisch Duits begrip is en dat hoor je niet zo snel in Nederland. Hij legt de nadruk op het feit dat de EU niet alleen uit Brussel bestaat. De Europese Unie bestaat uit de lidstaten en de burgers en het is belangrijk om hen meer te informeren over hoe de EU werkt. Hij sluit zijn speech af met: ‘Gaat u stemmen!’

Burgerdialogen
Dit zijn publieke debatten waarin Eurocommissarissen en Europese, nationale, regionale en lokale politici met elkaar en burgers een dialoog aangaan. Het zijn vraag- en antwoordsessies, waardoor burgers de kans krijgen om zelf vragen te stellen maar ook om hun mening te geven over EU-beleid en de toekomst van Europa. Burgerdialogen worden door heel Europa georganiseerd en zijn kosteloos bij te wonen. De Europe Direct-informatiecentra zijn instellingen op lokaal niveau die door de  EU-commissie financieel ondersteund worden. Het is onder andere de taak van deze instellingen om met de lokale bevolking discussies over Europese politieke thema’s te voeren.

 

Deel dit bericht