Het laatste nieuws

10/10
Wat doet de Europese Unie?

‘Wat doet de Europese Unie eigenlijk? ‘
De komende periode zullen we je met korte stukjes tekst meer vertellen over wat de Unie doet om het leven van de mensen in Europa en daarbuiten te verbeteren. Vandaag gaan we in op SPORT

 

‘De EU bevordert de gezondheidsvoordelen en positieve waarden die met sport in verband worden gebracht, steunt de samenwerking tussen beleidsmakers en de dialoog met sportorganisaties, en pakt problemen aan zoals doping, wedstrijdvervalsing en geweld.’

Sport en beweging vormen een integraal onderdeel van het leven van miljoenen Europeanen. Naast het bevorderen van een betere gezondheid en meer welzijn kan sport helpen bij het aanpakken van problemen zoals racisme, sociale exclusie en genderongelijkheid. Sport biedt ook aanzienlijke economische voordelen en is een belangrijk instrument in de externe betrekkingen van de EU. Het EU-sportbeleid wordt nu hoofdzakelijk uitgevoerd via het Erasmus+-programma.

Wat doet de EU?
De EU richt zich op sport als een middel om haar burgers gezond te houden, gemeenschappen te creëren, de sociale inclusie te versterken en gelijke kansen te bevorderen.
Erasmus+ verstrekt aanvullende financiering aan initiatieven die innovatieve ideeën en praktijken ontwikkelen, delen en uitvoeren om de amateursport te bevorderen. „Erasmus+ sport” is opgericht om de Europese dimensie van sport te ontwikkelen door de samenwerking tussen sportorganisaties, openbare instanties en andere partijen te stimuleren.
Sport kan een brug slaan tussen sociale klassen, mensen mondiger maken en kansen geven om leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen. EU-lidstaten die een financiering wensen van het Europees Sociaal Fonds en het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, worden aangemoedigd om projecten op te nemen die sociale inclusie bevorderen via sport.
De #BeInclusive EU Sport Awards bekronen organisaties die de kracht van sport gebruiken om de sociale inclusie van achtergestelde groepen te vergroten.
De Europese Week van de sport spoort Europeanen aan om actief te zijn in hun dagelijks leven.
De Europese Commissie moedigt sportorganisaties aan om deugdelijk bestuur in te voeren.
De Europese Commissie integreert sport geleidelijk aan in bilaterale overeenkomsten met landen buiten de EU.

De EU-lidstaten werken op sportgebied samen via een meerjarig EU-werkplan voor sport. Het meest recente werkplan (voor de periode 2017-2020) bevat de volgende drie prioriteiten: de integriteit van sport, de economische dimensie van sport, en sport en samenleving.
De Europese Commissie werkt samen met de lidstaten en belanghebbenden om de rol van sport te bevorderen en om oplossingen te vinden voor problemen waar de Europese sport mee wordt geconfronteerd.

Uit het Eurobarometeronderzoek naar sport en lichaamsbeweging is gebleken dat EU-burgers onvoldoende bewegen. Het EU-gezondheidsbeleid bevordert beweging zowel via het delen van goede praktijken tussen EU-landen en met belanghebbende partijen als via het EU-actieplatform op het gebied van voeding, lichaamsbeweging en gezondheid, dat een forum biedt voor het aanpakken van negatieve trends. De EU-richtsnoeren voor lichaamsbeweging (2008) en de aanbeveling van de Raad over de stimulering van gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging in de verschillende sectoren (2013) laten zien hoe nationaal beleid beweging kan aanmoedigen.

Meer informatie
https://ec.euro…topics/sport_nl
http://ec.europ…us-plus/node_nl

Deel dit bericht