Europa Direct

10/10

Wonen, leren en werken in de EU

Vrij werken en wonen

Als Nederlander mag je vrij wonen en werken in de landen van de Europese Unie (EU), de Europees Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. In deze landen geldt het recht van vrij verkeer. Dat betekent dat je als Nederlander in deze landen mag wonen, werken, of studeren. Je moet dan op dezelfde manier worden behandeld als de burgers van dat land.

Europe Direct Informatiewand

In de Stadswinkel vind je een folderwand met allerlei informatie over de Europese wet- en regelgeving. Ook vind je informatie welke rechten en mogelijkheden je als EU-burger hebt. Mag je bijvoorbeeld zomaar in een ander EU-land gaan wonen? Zijn er subsidiemogelijkheden voor mijn studie of mijn bedrijf? Naast folders en brochures zijn er onderzoeksrapporten over Europees beleid, Europese instellingen en actuele onderwerpen zoals de interne markt, werkgelegenheid, veiligheid, voedselveiligheid, gezondheid en milieu te vinden.

Het laatste nieuws