Frans Timmermans ontvangt Vrede van Nijmegen Penning

Eurocommissaris en oud-student van de Nijmeegse Radboud Universiteit Frans Timmermans kreeg op 12 mei uit handen van burgemeester Bruls van Nijmegen de prestigieuze Vrede van Nijmegen penning uitgereikt. Deze penning wordt elke 2 jaar uitgereikt aan iemand die zich bijzonder heeft ingezet voor Europa. In zijn speech benadrukte dhr. Timmermans het belang van ‘jezelf in een ander kunnen verplaatsen’. Sluit je niet op in je eigen bubbel. Verplaats je in anderen. Verkies niemand tot zondebok en laat iedereen in zijn waarde. 

Lees ook

Bijzondere onderscheiding voor Frans Timmermans!

Hij krijgt op 12 mei de Vrede van Nijmegen Penning 2022 voor zijn inzet voor vrede en samenwerking in Europa.

De Vrede van Nijmegen Penning wordt eens in de 2 jaar uitgereikt aan een internationale hoofdrolspeler die zich ingezet heeft voor Europa. Het is de 6e keer dat de Vrede van Nijmegen Penning wordt uitgereikt.

De Vrede van Nijmegen Penning is een initiatief van de gemeente Nijmegen, Radboud University  en NXP Semiconductors en wordt ondersteund door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Weet jij wat Schengen is?

Het Schengengebied is een van de pijlers van Europa. Sinds de oprichting in 1995, toen paspoortcontroles binnen deze zone werden afgeschaft, kwam het recht op vrij verkeer in de EU voor de EU-burgers op gang. Dit betekent dat EU-burgers overal in de EU kunnen wonen, studeren, werken en met pensioen gaan. Toeristen en bedrijven profiteren hier ook van. Lees meer over Schengen.

Maatregelen tegen jeugdwerkloosheid in de EU

Jeugdwerkloosheid blijft een belangrijk punt in Europa. Ontdek welke maatregelen de EU heeft genomen om daarbij te helpen.

De bevoegdheid over werkgelegenheids- en jeugdbeleid behoort tot de EU-landen. De EU heeft echter een aantal aanvullende nationale beleidsmaatregelen geïntroduceerd als onderdeel van de acties voor een socialer Europa.

Deze steun is gericht op de financiering van programma’s voor werkgelegenheid voor jongeren, de verbetering van de kwaliteit van traineeships en stages, het aanbieden van internationaal onderwijs en kansen op werk en het opzetten van vrijwilligersprojecten voor jongeren. Lees het volledige bericht.

De Europese Green Deal: de Europese economie en samenleving moeten veranderen om de klimaatambities te halenDe Europese Commissie heeft een pakket maatregelen vastgesteld om het EU-beleid inzake klimaat, energie, landgebruik, vervoer en belastingen zo af te stemmen dat de netto broeikasgassemissies tegen 2030 ten opzichte van het niveau van 1990 met minstens 55 % kunnen worden verlaagd. Het is van cruciaal belang dat deze emissiereductie de komende tien jaar wordt gehaald zodat Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld kan worden en de Europese Green Deal werkelijkheid wordt. Met deze voorstellen presenteert de Commissie de wetgevingsinstrumenten om de doelen van de Europese klimaatwet te verwezenlijken.

Duitsland draagt EU-voorzitterschap over aan Portugal

Portugal is vanaf vrijdag zes maanden lang EU-voorzitter. Het land neemt het elk half jaar wisselende EU-voorzitterschap over van Duitsland. Voor Portugal is dit de vierde keer sinds het land in 1986 toetrad tot de Europese Unie. De Portugese premier António Costa heeft het herstel van de coronacrisis in de EU en een sociaal Europa als hoogte prioriteiten.

Lees het volledige artikel: https://www.europa-nu.nl/id/vlf363jy0wzw/nieuws/duitsland_draagt_eu_voorzitterschap_over?ctx=vh6ukzb3nnt0

Akkoord tussen Verenigd Koninkrijk en Europese Unie

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben na lang onderhandelen eindelijk een akkoord gesloten over de toekomstige handelsrelatie. Dat meldt voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen donderdag 24 december tijdens een persconferentie. Ook de Britse premier Boris Johnson meldt dat er een overeenkomst ligt.

Het woord is nu aan de volksvertegenwoordiging van zowel de EU als het VK om het akkoord goed te keuren. De Britten stemmen op 30 december over het akkoord.

De werkende mens

Werken we om te leven of leven we om te werken? Hoe ziet het arbeidslandschap er de komende jaren uit? En wat is de invloed van de coronacrisis hierop? Legt de coronacrisis structurele onrechtvaardigheden in de arbeidsmarkt bloot? Luister naar arbeidsjurist Femke Laagland, arbeidssocioloog Agnes Akkerman en politiek filosoof Mathijs van de Sande over de waarde en betekenis van werk in de 21ste eeuw.

Deze (gratis) lezing wordt georganiseerd door Radboud Reflects, in samenwerking met Europe Direct Nijmegen, Radboud Recharge en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Meld je aan via:

https://www.ru.nl/radboudreflects/agenda/lezingen/vm/2020/werkende-mens-lezing-gesprek-arbeidssocioloog/


Shared History on Tour

Van 19 augustus tot en met 27 september 2020 is in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis de grensverleggende tentoonstelling ‘Shared History on Tour’ te zien.

De tentoonstelling biedt een boeiend overzicht van 150 jaar aan gedeelde geschiedenis van Duitsers en Nederlanders in het ‘Nederrijnland’. Een tijd van sterke economische en culturele verbondenheid, maar ook van oorlog en afwijzing, en van gemeenschappelijke uitdagingen en burenruil.

De tentoonstelling is gratis en er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen. Kijk voor meer info op: https://www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl/activiteit/shared-history-on-tour-de-duits-nederlandse-geschiedenis-op-rails/