Vrijwilligers gezocht voor het WOII informatiecentrum

Het Informatiecentrum WOII in Nijmegen, dat in februari 2019 geopend zal worden, is op zoek naar meerdere vrijwillige gastheren en gastvrouwen.  Iets voor jou?

Het Informatiecentrum is een historisch, toeristisch en educatief informatiepunt. Het wil door middel van kennisoverdracht, ervaren, beleven, interactie, doorverwijzen en faciliteren belangstelling wekken voor de verschillende WO2 locaties en initiatieven in Nijmegen en de regio.

Meer informatie

Erasmus+: een verwacht budget van 3 miljard euro om in jonge Europeanen te investeren en Europese universiteiten in 2019 te helpen oprichten

Elke openbare of particuliere organisatie die actief is op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport, kan financiële steun aanvragen i.v.m. met de oproep 2019 voor  Erasmus+. Ook groepen jongeren die actief zijn op het gebied van jeugdwerk maar geen jongerenorganisatie vormen, kunnen financiële steun aanvragen. Meer informatie of voorstel indienen

De Commissie publiceerde ook de programmagids voor Erasmus+. Deze programmagids bevat nadere informatie over alle mogelijkheden voor onder meer studenten, personeelsleden, stagiairs en leerkrachten in het kader van Erasmus+ in 2019.

 

Wat doet de Europese Unie eigenlijk?

Leuk, al dat gepraat over de EU, maar wat doet de Europese Unie eigenlijk?
De komende periode zullen we je met korte stukjes tekst meer vertellen over wat de Unie doet om het leven van de mensen in Europa en daarbuiten te verbeteren. Vandaag gaan we in op het onderwerp Grenzen en Veiligheid.

De Europese Unie werkt aan de totstandkoming van een veiligheidsunie.
Zij wil Europa veiliger maken door terrorisme en zware criminaliteit te bestrijden
en door de buitengrenzen van Europa te versterken.

Wat doet de EU?
De EU biedt haar burgers een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht zonder binnengrenzen.
Met een veiligheidsunie wil ze van deze ruimte een veiligere plek maken. De EU en de lidstaten werken samen om terrorisme en gewelddadige radicalisering, zware en georganiseerde misdaad en cybercriminaliteit te bestrijden.De EU richt haar acties op het ondersteunen van de lidstaten via de volgende onderwerpen: informatie-uitwisseling, wetten, cybercriminaliteit en grenscontroles.

Informatie-uitwisseling
Informatie-uitwisseling tussen de nationale wetshandhavingsautoriteiten, douanediensten en grenswachten;
operationele samenwerking, met de steun van EU-agentschappen; opleiding, uitwisseling van beste praktijken, financiering, onderzoek en innovatie. Het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) brengt lidstaten samen om gevallen van zware en georganiseerde misdaad te onderzoeken. De Commissie zorgt er ook voor dat de verschillende informatiesystemen voor veiligheid en grens- en migratiebeheer in de EU tegen 2020 „interoperabel” zijn, d.w.z. met elkaar kunnen communiceren.

Wetten
De EU heeft haar wetten bijgewerkt en strenger gemaakt door de definitie van terroristische misdrijven te harmoniseren en het reizen voor terroristische doeleinden en de opleiding en financiering van terroristen strafbaar te maken. Met de steun van het kenniscentrum van het Europees Netwerk voor voorlichting over radicalisering voert de EU haar inspanningen op om radicalisering te voorkomen en het probleem van terugkerende buitenlandse terroristische strijders aan te pakken. Via het EU-internetforum vergemakkelijkt de Commissie de samenwerking tussen de belangrijkste internetbedrijven, wetshandhavingsinstanties en het maatschappelijk middenveld om de toegang tot illegale online-inhoud te beperken en doeltreffende alternatieve verhalen aan te bieden die weerwoord bieden aan terroristische propaganda.

Cybercriminaliteit
Om het hoofd te bieden aan de groeiende dreiging van cybercriminaliteit en cyberaanvallen heeft de Commissie, met de volledige medewerking van de lidstaten, maatregelen voorgesteld om de structuren en mogelijkheden van de EU op het gebied van cyberveiligheid, inclusief de rol van het EU-agentschap voor cyberbeveiliging (Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging), te versterken.

Grenscontroles
Dankzij het Schengenakkoord zijn de controles aan veel binnengrenzen van de EU geleidelijk afgeschaft. De migratiecrisis en het veranderende veiligheidslandschap van de afgelopen jaren hebben aangetoond dat het Schengengebied sterke buitengrenzen nodig heeft. In 2017 nam de EU nieuwe regels aan voor de buitengrenzen van het Schengengebied, op grond waarvan alle personen strenger worden gescreend aan de hand van relevante databanken om er zeker van te zijn dat ze geen bedreiging vormen voor het openbaar beleid of de interne veiligheid. Daarnaast helpen nu meer dan 1 700 officieren van het nieuwe Europees Grens- en kustwachtagentschap de nationale grenswachten van de lidstaten bij patrouilles in bijvoorbeeld Bulgarije, Griekenland, Italië en Spanje.

 

 

EU dialogen- welke onderwerpen vindt u echt belangrijk voor de Europese agenda?

Met trots kondigt Netwerk Democratie het nieuwe project Burgerdialogen over de toekomst van Europa aan. Hierin gaan zij de komende periode in dialoog met Nederlandse burgers, om erachter te komen welke onderwerpen zij echt belangrijk vinden voor de Europese agenda.

De Franse president Macron stelde recentelijk in een toespraak dat ‘Europa een uniek samenlevingsmodel is waarin democratie centraal zou moeten staan’ (Straatsburg, april 2018). Om dit model ook in deze tijden te laten slagen, moeten Europese burgers echter nauwer worden betrokken bij het vernieuwen van de Europese Unie. In navolging van Frankrijk worden er daarom de komende periode in elke EU-lidstaat dialogen gehouden over de toekomst van Europa.

Netwerk Democratie organiseert de Nederlandse edities in samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut. In oktober vinden er vijf bijeenkomsten plaats in Maastricht, Groningen, Leeuwarden, Breda en Amsterdam. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken deelnemers wat volgens hun de prioriteiten zijn voor de Europese agenda en over welke onderwerpen zij willen dat Europese leiders het eens worden tijdens de Europese top in mei 2019. Woon je in één van deze steden en wil je meepraten? Meld je dan aan via deze link!

De uitkomst van de dialogen wordt samen met input uit andere lidstaten gebruikt om de prioriteiten voor de EU voor de komende 5 tot 10 jaar te bepalen.

15 okt – Amsterdam: http://netdem.nl/nl/events/amsterdamse-eu-dialoog/  / https://www.facebook.com/events/327800438035237/

17 okt – Maastricht: http://netdem.nl/nl/events/eu-dialoog-maastricht/ / https://www.facebook.com/events/271575993462790/

23 okt – Breda: http://netdem.nl/nl/events/eu-dialoog-breda/

Human Library Nijmegen zoekt vrijwilligers

Op zaterdag 24 november organiseert Europe Direct Nijmegen samen met de de Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid voor de tweede keer Human Library Nijmegen. Daarbij hebben wij hulp nodig van vrijwilligers!

Tijdens de Human Library zijn er verschillende rollen te vervullen.
Dit zijn onder andere de rollen:
1. Promotors
2. Baliemedewerkers
3. Woordenboeken (vertalers, voor als het boek en de lezer een andere taal spreken)
4. Matchmakers (leggen de verbinding tussen het boek en de lezer, zorgen voor de veiligheid)

Om alle vrijwilligers en boeken goed voor te bereiden, vind er een bijeenkomst plaats, om iedereen te informeren over wát de Human Library precies is, over de praktische gang van zaken. Hierbij voeren we een voorbeeldgesprek, gaan dieper in op onverwachte situaties en nemen het concept nogmaals goed door. En de vrijwilligers en boeken kunnen elkaar al ontmoeten, om zo ook een vertrouwensband op te bouwen (ieder Boek heeft een persoonlijke vrijwilliger, die voor hun veiligheid waakt).

Belangrijke data voor je agenda om mee te kunnen draaien als vrijwilliger:

Woensdag 7 november van 19.45-21.30 uur in Bibliotheek De Mariënburg.
De inloop is vanaf 19.30 uur, de bibliotheek is vanaf dan ook open voor een activiteit, je kunt dus gewoon naar binnen door de hoofdingang.  We weten dat niet iedereen hierbij aanwezig kan zijn, toch houden we je graag op hoogte en zullen we iedereen na afloop de nodige informatie sturen en zaterdag 24 november Human Library Nijmegen 11.00-18.00 uur

Wil jij meewerken aan dit bijzondere project? Geef je op bij Lieteke, laalbers@obgz.nl

Wat is de Human Library
Levende boeken zijn mensen die in het dagelijks leven veel te maken hebben met vooroordelen. Denk aan mensen met eenafwijkende achtergrond of overtuiging. Human Library wil een link maken tussen mensen die vaak gebukt gaan onder vooroordelen en mensen die verder willen kijken dan hun vooroordelen. De Human Library begon in 2000 in Denemarken en vindt nu wereldwijd plaats. Met de Human Library worden bestaande denkbeelden uitgedaagd en mogelijk gebroken. Dit alles op een informele, respectvolle manier en met humor. Daarbij biedt de Human Library een platform om ervaringen en denkwijzen te delen tussen mensen die elkaar anders wellicht niet hadden ontmoet. Levende boeken’: mensen die in het dagelijks leven veel te maken hebben met vooroordelen. Zij voeren korte gesprekjes met bezoekers. Het doel is om de dialoog op te zetten tussen mensen die elkaar normaal gesproken misschien niet zouden tegenkomen. En daarmee ook vooroordelen tegen te gaan. Zo kun je een gesprek aangaan met ‘boeken’ zoals ‘transgender’, ‘moslim’ en ‘gehandicapt’. Meer weten over de Human Library? Ga naar www.humanlibrary.nl of bekijk deze video met een samenvatting van eerdere edities.

 

Duitsland en Nederland samen in gesprek over de toekomst van Europa

2 oktober 2018 in Kleve (DE)
Europe Direct Duisburg en Nijmegen kijken terug op een succesvolle grensoverschrijdende dialoog. De dag startte met een interactief programma voor ruim 120 leerlingen uit het Beroepsonderwijs uit Kleve en Duisburg en van het ROC Nijmegen.
Deze leerlingen nemen deel aan het project Ler(n)ende Euregio, waarbij leren zonder grenzen centraal staat.

Aan het begin van de avond gingen ruim 80 inwoners uit Duisburg, Nijmegen en Kleve met elkaar in gesprek over Europa vandaag de dag en hun wensen voor de toekomst!
Dit deden zij onder leiding van Professor Anna van der Vleuten van de Radboud Universiteit, Professor Heinz Axt van Universität Duisburg -Essen en de Jonge Europese Federalisten uit Duisburg. De studenten van de Minor ‘Zakendoen in Duitsland’ aan de Hoge School Arnhem Nijmegen maken een verslag van de avond.

Op 24 januari en op 13 maart staan er vervolgbijeenkomsten gepland in Duisburg en Nijmegen.
Wilt u aanwezig zijn? Meld u aan via europa@nijmegen.nl

 

Meepraten over de toekomst van Europa? Kom op 2 oktober naar Kleve (DE)

02/10/2018
De EU vandaag de dag
Wat is de Europese Unie, wat is haar invloed en waarom? Hoe worden besluiten gevormd en hoe groot is de invloed op ons dagelijks leven?


 

 

 

 

 

 


24/01/2019
Duisburg
De toekomst van de EU
Wat zijn de uitdagingen en mogelijkheden voor de toekomst van de EU die ter discussie staan op weg naar de Europese Verkiezingen? Welke mogelijke scenario’s zijn er?

13/03/2019
Nijmegen
Mijn stem telt Wat zijn uw favoriete scenario’s voor de toekomst van de EU? Hoe passen deze in het programma van de Europese politieke families? Wat is de link tussen de Europese programma’s en uw stem bij de Europese verkiezingen?

Grensoverschrijdende regio
Het door de Europese Commissie gefinancierde project richt zich op een transnationale groep inwoners uit Nijmegen (NL) en Duisburg (DE). De deelnemers worden geïnformeerd over de huidige staat van de Europese Unie en zij gaan met elkaar in gesprek over de toekomst van de EU, waar het tijdens de Europese Verkiezingen in 2019 om gaat. Het doel is dat inwoners van de EU met dezelfde intensiteit als waarmee ze zich voor nationale verkiezingen voorbereiden, zich inleven in de Europese Verkiezingen en de stap naar de stembus maken.

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden voor de 2e editie van het debattoernooi voor de Nijmeegse basisscholen

Leerlingen van groep 6,7 en 8 kunnen meedoen aan het debattoernooi voor de Nijmeegse basisscholen. Dit jaar staat in het teken van een duurzaam Europa en jij! Want Nijmegen staat in de spotlight. De stad is dit jaar namelijk de duurzame hoofdstad van Europa. We kregen deze prijs door jarenlang met de hele stad hard te werken aan meer groen en een beter milieu.

Waar, wanneer en hoe laat?

Het debattoernooi is op 9 november van 12.00 tot 15.00 uur in de raadzaal van het stadhuis in Nijmegen.

Aanmelden

Leerlingen van groep 6, 7 en 8 kunnen meedoen aan het debat. Meer informatie of aanmelden kan tot uiterlijk 12 september via Conny Ettema op 06 – 42 31 97 36 of info@debatterenkunjeleren.nl.

Organisatie

Europe Direct Nijmegen en Green Capital Nijmegen organiseren deze 2e editie van het debattoernooi voor de Nijmeegse basisscholen. Er is ook een pakket waarmee de scholen zich vooraf inhoudelijk kunnen voorbereiden én kunnen oefenen met debatteren.